Member Member
Mr. Kusumakar Shetty President
Mr. Sharana Kumara Vice-President
Mr. K Subbanna Shetty Secretary
Mrs. Sujatha Sadaram Joint-Secretary
Mrs. Manjula Treasurer
Mr. Rama Devadiga Joint-Treasurer
Mrs. Prathibha Rai Member
Mr. Santhosh Kumar Shetty Member
Mr. Koti Poojary Member
Mr. Vijay Puthran Member
Mr. Udaykumar, Hattiangadi Member
Mrs. Savita Bhat Member
Mrs. Deepika Devadiga Member